Salomo Mendapatkan yang Lebih daripada yang Ia Minta

Salomo Mendapatkan yang Lebih daripada yang Ia Minta “Dan juga apa yang tidak kauminta Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja” 1 Raja-raja 3:13 Ketika Tuhan menawarkan sesuatu kepada Salomo, untuk mengabulkan permintaannya. Salomo memilih untuk Tuhan berikan Continue Reading →