Siapakah Aku Ini Tuhan

Spread the love

Siapakah Aku Ini Tuhan

2 Samuel 7 ☘

Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata: “Siapakah aku ini, ya Tuhan ALLAH , dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?

Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH , sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat-Nya?

Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu.

Oleh sebab itu, ya Tuhan ALLAH , Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran; Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan ALLAH , Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya.”

Rasa syukur Daud atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya dan juga janji Tuhan yang akan selalu tergenapi dalam perjalanannya.

Haleluya

Siapakah Aku Ini Tuhan

Riris Nainggolan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*